О бази

О БАЗИ

База података за праћење мера за инклузију Рома и Ромкиња је важно средство за ефискасно спровођење политика на националном и локалном нивоу. Овом базом се обезбеђује складиштење, чување и читање података на једном месту.

За тачност података искључиво одговарају  институције које су одговорне за њихово прикупљање и уношење у систем. База садржи податке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства здравља, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику Србије и податке локалних самоуправа. База података нe садржи личне податке, већ статистичке и текстуалне податке о мерама за инклузију Рома и Ромкиња

Постигнути резултати у 2018. години у области образовања, становања, запошљавања и здравља представљени су на основу релевантних извештаја и механизама за праћење примене Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године: Оперативних закључака дефинисаних на Семинару о социјалној укључености Рома и Ромкиња у Републици Србији који је организован  2017. године, Препорука у вези са спровођењем Акционог плана за поглавље 23-Правосуђе и основна права и Извештаја Регионалног савета за сарадњу  о спровођењу Акционог плана за примену Стратегије.

Овај систем је развијен  уз помоћ пројекта „Европска подршка за инклузију Рома“ који је финансиран од стране Европске уније и спроведен од стране Мисије ОЕБС-а у Србији. Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, уз подршку Владе Швајцарске кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу (SDC) задужен је за техничко одржавање и развој базе података.